Järeleaitamistunnid

 

 

Õppeained
 
1. 5.-7. a laste kooliks ettevalmistus.
Õpetaja Ene Nurmsoo: 17,3 eur
 
2. Eesti keel emakeelena. 
Õpetaja Ene Nurmsoo: 1.-4. klassi õpilased hinnaga 17,3 eur ja 5.-9.kl õpilased 18,3 eur.
 
3. Saksa keele eratunnid
Õpetaja Katrin Vaikmaa: põhikooli õpilased – 17,3 eur, gümnaasiumi õpilased 18,3 eur.
 
4. Vene keele eratunnid.
Õpetaja Ene Nurmsoo: 1.-6. kl õpilased 17,3 eur ja 7.-9 kl 18,3 eur.
 
5. Matemaatika eratunnid.
Õpetaja Ene Nurmsoo: 1.-4. klassi õpilasi hinnaga 17,3 eurot 
 
6. Inglise keele eratunnid.
Õpetaja Kristiina Sommer: põhikooli õpilased – 18,4 eur, gümnaasiumi õpilased 19,2 eur.
Õpetaja Valve Iila: põhikooli õpilased – 18,4 eur, gümnaasiumi õpilased 19,2 eur.
 
7. Eesti keel võõrkeelena
Õpetaja Ene Nurmsoo: 1.-6. kl õpilased 17,3 eur ja 7.-9 kl. 18,3 eur.
 
Info õpilastele ja nende vanematele.
Eda Klubi eratunnid viiruste olukorras.
Õpetamine ainult interneti teel- kontaktivaba õpe Skype või Zoom teel.
Suhtluskeeleks on eesti keel. Lepetes kehtib eesti aeg.
Õppetundide aeg lepitakse tellija poolt kokku õpetajaga. 
Õppemaks tasutakse Eda Klubi poolt esitatud arvete alusel, miinimumarve on 5 õppetundi,
õppetunni pikkus 40 minutit. Õppemaks peab laekuma klubi arvele esimese õppetunni eelseks
päevaks.

NB! Eda Klubi ei ole käibemaksu kohuslane.


Eda Klubi info koolitus@edaklubi.ee.