Võõrkeelte õpetamisest

 

 

Eda Klubis on võimalik õppida paljusid võõrkeeli. Õpetajateks on kõrgema haridusega kogenud filoloogid, kelle juhendamisel toimuvad kursused  individuaalselt.

Inglise keele kursused toimuvad erineva keeleoskusega inimestele - algajatest kuni edasijõudnuteni, teistes keeltes toimub peamiselt individuaalõpe. Eda Klubisse keeli õppima on kutsutud kõik, kellel selleks huvi ja tahtmist on, päris väikestest koolilastest seeniorideni.

Alustada ei ole kunagi hilja, hea tahtega ja oskusliku õpetaja abiga võidetakse suurimadki raskused.

Individuaalõpet soovitame neile õpilastele, kellel tööülesannete tõttu või mõnel muul põhjusel pole võimalik regulaarselt toimuvast õppetööst osa võtta. Sel juhul on kokkuleppel õpetajaga alati võimalik leida tundide toimumiseks sobiv aeg. Enne õppetöö algust tehakse kirjaliku testi ja vestluse teel kindlaks õpilase keeleoskuse tase. Individuaaltundides arvestatakse ka õpilase soove teemade valikul, samuti omandatakse teadmisi vastava maa geograafiast, kultuurist, traditsioonidest ja poliitikast. Võimalik on õppida ka näiteks saksa ärikeele aluseid.

Võõrkeelte õpetusega taotletakse, et õpilane saavutaks vastava kursuse lõpetamiseks soovitud keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal vastavalt keeleoskusele keelekeskkonnas iseseisvalt hakkama saada, lugeda ja mõista võõrkeelseid tekste või täita tööülesandeid.

Võõrkeelte õpetuse aluseks on kommunikatiivne keeleõppemeetod, seega on peamine tähtsus õpitavas keeles suhtlemisel. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kõnelemist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist.

Kuulamisoskuse arendamine: autentse teksti kuulamine lindilt, kuuldud tekstist faktide eraldamine, tööülesannete täitmine kuuldu põhjal.

Kõnelemisoskuse arendamine: olmesuhtlus, loetud ja kuuldud teksti jutustamine, kokkuvõtete tegemine kuuldust, loetust, kogetust, arvamuste avaldamine, seisukohtade põhjendamine, dialoogid, monoloogid, vestlused, intervjuud ning rollimängud.

Lugemisoskuse arendamine: olme-, publitsistlike, ilukirjanduslike tekstide lugemine.

Kirjutamisoskuse arendamine: olme-, erateadete ja kirjade kirjutamine, märkmete tegemine, arvamuste, ümberjutustuste, elulookirjelduste, kutsete, õnnitluste jms. kirjutamine.

Katrin Vaikmaa
saksa keele õpetaja

 

Võõrkeelte eratunnid
erinevates Tallinna linnarajoonides ja Harjumaal:

 

tunnid õpetaja juures

tunnid õpilase kodus

1. Inglise keel

Kesklinn

-

 alg-, keskaste

Kristiine

alg-, keskaste

alg-, keskaste

Mustamäe

alg-, keskaste, ärikeel

alg-, keskaste, ärikeel

Õismäe

-

alg-, keskaste, ärikeel

Harjumaal Haaberstist kuni Suurupini

-

alg-, keskaste, ärikeel

Suurupi

alg-, keskaste, ärikeel

alg-, keskaste, ärikeel

 

2. Saksa keel

Kesklinn

alg-, keskaste, ärikeel

Mustamäe

-

alg-, keskaste, ärikeel

Õismäe

alg-, keskaste

Lasnamäe

alg-, keskaste

Kristiine

alg-, keskaste, ärikeel

alg-, keskaste, ärikeel

Põhja-Tallinn

alg-, keskaste,

alg-, keskaste

Nõmme

alg-, keskaste

Pirita

alg-, keskaste

Kadriorg

alg-, keskaste

Harjumaal: Jüris Merivälja, Viimsi, Pääsküla, Laagri

alg-, keskaste

 

 

 

3. Vene keel

Kesklinn

-

alg-, keskaste

Mustamäe

alg-, keskaste

alg-, keskaste

Õismäe

-

alg-, keskaste

Lasnamäe

-

alg-, keskaste

Nõmme

-

alg-, keskaste

Kristiine

-

alg-, keskaste

Kopli

-

alg-, keskaste

Pelgulinn

alg-, keskaste

Pelgurand

alg-, keskaste

alg-, keskaste

Kadriorg

-

alg-, keskaste

Pirita

-

alg-, keskaste

Harjumaa: Merivälja, Viimsi, Tabasalu 

-

alg-, keskaste

 

 

 

4. Eesti keel võõrkeelena

 

 

Kesklinn

-

alg-, keskaste

Mustamäe

-

alg-, keskaste

Õismäe

-

alg-, keskaste

Lasnamäe

-

alg-, keskaste

Nõmme

-

alg-, keskaste

Kristiine

-

alg-, keskaste

Kopli

-

alg-, keskaste

Kadriorg

-

alg-, keskaste

Pirita

-

alg-, keskaste

Harjumaa: Merivälja, Viimsi, Tabasalu 

-

alg-, keskaste

Jüri, Pääsküla, Laagri

 

alg-, keskaste

 

Värskemad uudised FB-s https://www.facebook.com/edaklubi.ee/.
Õppetöö ajad lepitakse kokku õpetajaga. Tasume ettemaksuna Eda Klubi poolt saadetud arve alusel.
Infotelefon  ja tellimine tel 56566251 esmaspäeviti kl 12- 14.00 või koolitus@edaklubi.ee .